Aller au menu
Aller au pied de page
Retour vers Avatars de Nerval

Avatars de Nerval

Magyar

Georges Graner & Nicolas Graner

Précédent : Macronien Un avatar au hasard Suivant : Malade

Voir aussi :
Lipophone en N
Nasalisation

A Vigasztalhatatlan

Zsö szüi lö ténébrö, — lö vöf, — lö dézolé,
Lö márki dákiten á lá tur áboli :
Má szöl étoál e mort, — é szö lüt étoálé
Portö lö szolej noár dö má trisztö foli.

Pár lá nüi dü kávo, toá ki má ádülé,
Donö moá Pozilip é lá mer d Itáli,
Lá flör ki pleze for á szö kör eszölé,
É lá trej u lá viny á lá rozö száli.

Szüizs ámur u Fébüsz ?... Lüszifer u Féniksz ?
Má fász e ruzs oszi dü bezé dö lá ren ;
Zse revé pár lá grot u názsö lá sziren...

É zse dö foá dézsá tráverszé lö noár Sztiksz :
É zsué tur á tur szür lá lirö d Orfé
Lé szupir dö lá vierzs é lé kri dö lá fé.

Dönervál Zsérár


Transcription selon les rčgles de la prononciation du hongrois. Le texte a été légčrement modifié pour supprimer les nasalisations (« on », « an », « in », « un ») qui n'existent pas dans cette langue, tout en maintenant les rimes.

Équivalents français des graphies hongroises :

Les autres lettres se prononcent comme en français.


© Georges Graner & Nicolas Graner – 2001

Menu de navigation

Pied de page

Contacter l'auteurFAQ

Cette page http://graner.net/nicolas/desdi/magy respecte les standards XHTML 1.0 strict et CSS 3.
Derničre modification le 20/09/2013.